Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

‘x?st?lik’ yarlıqlı göndərişlər

Qızıl yel

Qızıl yel

Qızıl yel

Qızıl yel – streptokokk infeksiyasının bir növüdür, beta-hemolitik streptokokklar tərəfindən törədilir.
Səbəbləri:
İnfeksiyanın mənbəyi streptokokk infeksiyalı xəstə və ya bakteriya gəzdiricisidir. Yoluxma mexanizmi hava-damcı və təmas yolu ilə yoluxmuş əşyalar vasitəsilə, xüsusilə dəri örtüyünün bütövlüyü pozulduqda baş verir.

Ardı »

Oxunma sayı: 0

Xərçəngdən şübhələnmək üçün 5 əlamət

xərçəng

xərçəng

Alimlər xərçəng xəstəliyinin 5 mühüm əlamətini müəyyən ediblər. musavat.com-un “Pravda” qəzetinə istinadən verdiyi xəbərə görə, bu 5 əlamət həkim-onkoloqa baş çəkmək üçün siqnal sayıla bilər. Siqnallar aşağıdakılardır:

1. Çəkinin qəfil və sıçrayışlı dəyişmələri.  Bu, maddələr mübadiləsinin pozulmasının nəticəsi ola bilər – bu yolla orqanizm şişin böyüməsinin qarşısını almağa çalışır.

2. Anemiya (qanazlığı) və aradan qalxmayan halsızlıq, tez-tez qusma – ola bilsin, bu, şiş hüceyrələrinin qana buraxdığı və orqanizmi zəhərləyən toksinlərlə bağlıdır. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Qarğıdalıda xərçəng yaradan göbələk tapıldı

qarğıdalı

qarğıdalı

Göbələkli qarğıdalıda “Aflataksin-b1” maddəsi 10 dəfə çoxdur. Avropada at ətiylə bağlı söz-söhbətlər gündəmdən düşməmiş, ortaya yeni ərzaq qalmaqalı çıxıb.Almaniyada iribuynuzlu heyvanların yemlənməsi üçün nəzərdə tutulan qarğıdalıda normadan 10 dəfə çox xərçəngə səbəb olan göbələk aşkarlanıb.  Söhbət nə az, nə çox, düz 45 min ton yemdən gedir. İlkin məlumatlara əsasən, məhsul Almaniyaya Serbiyada idxal olunub. Yerli hökumət isə əmin edir ki, məhsullara nəzarət güclü olduğundan narahat olmağa lüzum yoxdur.
Ardı »

Oxunma sayı: 0

Albinoslar haqqında nə bilirik?

Albinos

Albinos

Cəmiyyətimizdə gec-gec rast gəlinən, lakin insanların marağına səbəb olan nadir xəstəliklərdən biri də albinizmdir. Belə insanlar ağ rəngdə olaraq, ətrafdakıların diqqətini öz üzərlərinə cəmləyirlər. Onlar elmi dildə “albinos” adlanır. Bu sözün latın dilində mənası “ağ” deməkdir. Albinosların sümüklərinin tərkibində fosforun miqdarının həddən çox olması onları adi insanlardan fərqləndirən başlıca cəhətlərdən biridir. Albinizm xəstəliyinə tutulanlardan çoxu bunu kompleks hesab etsə də, bəziləri insanların reaksiyalarına alışdığını söyləyir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

T?n?ffüs yollar?n?n x?st?likl?rind?n qorunun!

A?ciy?rl?r

Bu gün t?n?ffüs yollar? x?st?likl?ri olduqca geni? yay?l?b. Bu x?st?liyin yaranma s?b?bl?ri, ?lam?tl?ri v? müalic?si il? ba?l? ?trafl? m?lumat almaq üçün h?kim-fitoterapevt Elnur R?himovla h?msöhb?t olduq. H?kim bildirdi ki, t?n?ffüs yollar?n?n x?st?liyi zaman? bronx divarlar?n?n daxili selikli qi?as? iltihabla?araq ?i?kinl??ir. Xroniki bronxitin ilkin ?lam?tl?ri öskür?k, selikli-irinli b?l??min xaric olmas?, t?ngn?f?slik, t?rl?m?, temperaturun yüks?lm?sidir. Kompleks müalic?y? siqaret, ?irniyyat v? dig?r q?c?qland?r?c? qida m?hsullar?n?n q?bulunun qada?an olunmas? il? ba?lan?r. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Yemi?in xeyri v? z?r?ri

Yemi?

M?hsulu yey?rk?n diqq?tli olmaq laz?md?r. Yemi? t?rkibind? ??k?r, bir s?ra vitaminl?r, karotin, mineral madd?l?r olan bostan bitkisidir. Onlar?n t?s?rrüfat-botaniki sortlar? biri-dig?rind?n meyv?sinin ölçüsün?, kütl?sin?, qab???n?n r?ngin?, b?rkliyin?, ?tli hiss?sinin konsistensiyas? v? r?ngin?, dad?na, yeti?m? müdd?tin? v? saxlan?lmas?na gör? f?rql?nirl?r. ?qtisadi ?nki?af Nazirliyi yan?nda Antiinhisar Siyas?ti v? ?stehlakç?lar?n hüquqlar?n?n müdafi?si Dövl?t Xidm?ti yemi? yey?rk?n diqq?tli olma?? m?sl?h?t bilir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

V?ba x?st?liyinin m?d?niyy?tl? n? ?laq?si var?

V?ba tör?dicil?ri

F?lak?t kimi q?bul etdiyimiz hadis?l?rin b?z?n xeyirli t?r?fl?ri d? olur. Bu söz? göz?l misallardan biri v?ba x?st?liyidir. Qara ölüm ad? veril?n bu yoluxucu x?st?lik 663 il ?vv?l ortaya ç?xm??d?r. Çin v? Hindistandan tutmu? ?slandiya v? Qrenlandiyaya q?d?r bütün Asiya v? Avropa ölk?l?ri o zamanlar bu f?lak?td?n ziyan ç?kmi?dil?r. X?st?lik dünya ?halisinin say?n?n ciddi ??kild? azalmas?na s?b?b olmu?du.  Aral?q d?nizinin c?nubundan ?dviyyat g?tir?n üç g?mi 1348-ci ild? Genuya liman?na g?ldi. Ardı »

Oxunma sayı: 0

S?birsiz ba?ban meyv?si

Papayya (Carica papaya)

S?birsiz ba?ban meyv?si – Papayya (Carica papaya). Milyonlarla insan?n qida rasionuna daxil olan v? mamao, paupau, yemi? a?ac?, çör?k a?ac? adlar? il? tan?nan bu bitki Carica cinsind?ndir. Papayyan?n xarici görünü?ü pis ola bil?r, lakin bunu onun dad?na aid etm?k olmaz. Çünki papayyan? bir dadan bir daha dadmaq ist?yir. Vasko da Qama Hindistana s?f?ri zaman? papayyan?n dad?na baxm?? v? onu “Hindistan?n q?z?l a?ac?” adland?rm??d?r. Armuddan bir q?d?r böyük olub sar? v? ya nar?nc? qab??a malikdir. Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya