Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

‘v?ba’ yarlıqlı göndərişlər

V?ba x?st?liyinin m?d?niyy?tl? n? ?laq?si var?

V?ba tör?dicil?ri

F?lak?t kimi q?bul etdiyimiz hadis?l?rin b?z?n xeyirli t?r?fl?ri d? olur. Bu söz? göz?l misallardan biri v?ba x?st?liyidir. Qara ölüm ad? veril?n bu yoluxucu x?st?lik 663 il ?vv?l ortaya ç?xm??d?r. Çin v? Hindistandan tutmu? ?slandiya v? Qrenlandiyaya q?d?r bütün Asiya v? Avropa ölk?l?ri o zamanlar bu f?lak?td?n ziyan ç?kmi?dil?r. X?st?lik dünya ?halisinin say?n?n ciddi ??kild? azalmas?na s?b?b olmu?du.  Aral?q d?nizinin c?nubundan ?dviyyat g?tir?n üç g?mi 1348-ci ild? Genuya liman?na g?ldi. Ardı »

Oxunma sayı: 6143
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya