Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

‘papayya’ yarlıqlı göndərişlər

S?birsiz ba?ban meyv?si

Papayya (Carica papaya)

S?birsiz ba?ban meyv?si – Papayya (Carica papaya). Milyonlarla insan?n qida rasionuna daxil olan v? mamao, paupau, yemi? a?ac?, çör?k a?ac? adlar? il? tan?nan bu bitki Carica cinsind?ndir. Papayyan?n xarici görünü?ü pis ola bil?r, lakin bunu onun dad?na aid etm?k olmaz. Çünki papayyan? bir dadan bir daha dadmaq ist?yir. Vasko da Qama Hindistana s?f?ri zaman? papayyan?n dad?na baxm?? v? onu “Hindistan?n q?z?l a?ac?” adland?rm??d?r. Armuddan bir q?d?r böyük olub sar? v? ya nar?nc? qab??a malikdir. Ardı »

Oxunma sayı: 8408
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya