Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

‘köç?ri qu?lar’ yarlıqlı göndərişlər

Az?rbaycanda köç?ru qu?lar?n say? k?skin azal?b

Köç?ri qu?lar

Pay?z v? yaz f?sli h?m d? qu?lar?n köçü il? yadda?lara hopub. Durnalar bu m?nada daha m?h?urdur. Klassikl?rimizd?n tutmu? müasirl?rimiz? q?d?r ?d?biyyatda durnalara xeyli sayda xitab ed?n olub. Onlar?n azad olmas?na, köç etm?sin? h?s?d aparanlar da az olmay?b…  Qeyd ed?k ki, son ill?r? q?d?r h?tta Bak?da müxt?lif qu?lar?n Az?rbaycana g?lm?si v? ya getm?sinin canl? ?ahidi olurduq. Son bel? köçl?ri az-az mü?ahid? ed? bilirik. Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya