Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

VII sinif – Biologiya (Zoologiya II yar?m il)

VII sinif
ZOOLOG?YA
(22 saat, h?ft?d? 2 saat, onun 1 saat? ekskursiya, 2 saat? ümumil??dirici d?rs üçündür)

1. HEYVANLAR AL?M? HAQQINDA ÜMUM? M?LUMAT (1 saat)

2. B?RHÜCEYR?L? HEYVANLAR (ibtidail?r) (4 saat)

Adi amöb v? dizenteriya amöbü. (1 saat)

Ya??l evqlena, volvoks v? parazit qamç?l?lar. (1 saat)

Malyariya paraziti. (1 saat)

?nfuzor – t?rlik. ?btidail?rin müxt?lifliyi v? ?h?miyy?ti. (1 saat)

3. ÇOXHÜCEYR?L? HEYVANLAR (17 saat)

?irin su hidras?n?n qurulu?u. (1 saat)

?irin su hidras?n?n çoxalmas?. (1 saat)

Ba??rsaqbo?luqlular?n müxt?lifliyi v? ?h?miyy?ti. (1 saat)

QURDLAR (8+ 1 saat)

A? planari . (1 saat)

Qaraciy?r sorucusu. (1 saat)

Öküz soliteri. (1 saat)

Exinokokk, liqula. (1 saat)

?nsan askaridi. (1 saat)

Ankilostoma (?yriba? qurd). U?aq bizquyru?u. Parazit qurdlar?n müxt?lifliyi v? onlara qar?? mübariz? t?dbirl?ri. (1 saat)

Soxulcan. (1 saat)

Çoxq?ll? qurdlar: Nereid, qum qurdu v? tovuz qu?u soxulcan?. Z?lil?r: tibb z?lisi. (1 saat)

Ümumil??dirici d?rs (1 saat)

Molyuskalar tipi (3+1 üm.d. +1 eks. saat)

Böyük göl ilbizi. (1 saat)

Anadonta. (1 saat)

Kalmarlar. (1 saat)

Ümumil??dirici d?rs. (1 saat)

Ekskursiya (1 saat)

 

 

Qaynaq: Azr?baycan Respublikas? T?hsil Nazirliyi t?r?find?n t?sdiq olunmu? dövl?t proqram?

Oxunma sayı: 0

3s şərh var: “VII sinif – Biologiya (Zoologiya II yar?m il)”

  • S?fur? R?himova:

    Almaz xan?m sizin biologiya mü?lliml?rinin i?ini bu q?d?r yüngüll??dirm?yiniz çox t?qdir?layiqdir.Art?q mü?lliml?r sizin sayt?n?zdan ?ld? etm?k ist?dikl?rini rahatl?qla tapa bil?rl?r. U?urlar olsun. Daha maraql? x?b?rl?r v? yenilikl?rl? sizi daim izl?yirik!

  • zema:

    coxxxxxxxxxxxxxxxxxxxgozel fendir

  • Lale:

    Molyusklar 3 esas sinife ayrilirlar .Qarinayaqlilar, Ikitaylilar, Başayaqlilar. Onlar esasen suda yasayirlar

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya