Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

CD-lər

BOTAN?KA Elektron  audiovizual t?dris sistemi

Bu multimediya t?dris v?saitind? t?qdim olunan bölm?y? aid:
– 12 mövzu;
– 1 saat 50 d?qiq?lik diktor m?tni v? videomateriallar?n s?sl?ndirilm?si;
– 25-d?n art?q videofraqment;
– 20-d?n art?q animasiya;
– 550 -d?n art?q ??kil;
– 350-d?n art?q termin v? onlar?n izah?;
– 150-d?n art?q yoxlama testi verilmi?dir.

Ça??o?lu, Bak? – 2006

 

ZOOLOG?YAOnur?as?zlar

Elektron  audiovizual t?dris sistemi

Multimedia t?dris v?saitind? t?qdim olunan bölm?y? aid
– 12 mövzu;
– 1 saat 40 d?qiq?lik diktor m?tni v? videomateriallar?n s?sl?ndirilm?si;
– 24-d?n art?q videofraqment;
– 10-dan art?q animasiya;
– 500-d?n art?q ??kil;
– 120 -d?n art?q termin v? onlar?n izah?;
– 100-d?n çox yoxlama testi verilmi?dir.

Ça??o?lu, Bak? – 2006

 

ZOOLOG?YA – Onur?al?lar (Xordal?lar)Elektron  audiovizual t?dris sistemi

Multimedia t?dris v?saitind? t?qdim olunan bölm?y? aid
–  9 mövzu;
– 1 saat 40 d?qiq?lik diktor m?tni v? videomateriallar?n s?sl?ndirilm?si;
– 40-dan art?q videofraqment;
– 10-dan art?q animasiya;
– 900 -d?n art?q ??kil;
– 180-d?n art?q termin v? onlar?n izah?;
– 270-d?n art?q yoxlama testi verilmi?dir.

Ça??o?lu, Bak? – 2006

 

?nsan – Elektron  audiovizual t?dris sistemiBu multimedia t?dris v?saitin? t?qdim olunan 15 bölm?y? aid:
–  76  mövzu;
– 2 saat 45 d?qiq?lik diktor m?tni v? videomateriallar?n s?sl?ndirilm?si;
– 13videosüjet;
– 120 ??kil;
– 37 tarixi ??xsiyy?t haqq?nda m?lumat;
– 216 -ya yax?n termin v? onlar?n izah?;
– 620 yoxlama testi verilmi?dir.

Ça??o?lu, Bak? – 2006

 

Ümumi biologiya – II hiss?Elektron  audiovizual t?dris sistemiMultimedia t?dris v?saitind? t?qdim olunan bölm?y? aid

–  51 mövzu;
– 2 saat 20 d?qiq?lik diktor m?tni v? videomateriallar?n s?sl?ndirilm?si;
– 10 videosüjet;
– 120 ??kil;
– 60 tarixi ??xsiyy?t haqq?nda m?lumat;
– 200-? yax?n termin v? onlar?n izah?;
– 400-? yax?n yoxlama testi verilmi?dir.

Ça??o?lu, Bak? – 2006

 

Kompakt disk (CD – ROM)Bu CD – ROM  disk v? DVD film kolleksiyas? ?traf mühitin mühafiz?si v? davaml? inki?af? üçün t?hsilin komplekt materiallar? olan “Ya??l paket”- ? daxildir.

 

 

“Ya??l paket”in Az?rbaycan versiyas? Bak? – Tbilisi – Ceyhan,

C?nubi Qafqaz Boru K?m?ri v? AT?T – in maliyy? köm?yi il? haz?rlanm??d?r.

Elektron test8 -ci sinif üçün

Az?rbaycan v? rus bölm?l?ri üçün.

TQDK

Oxunma sayı: 0

19s şərh var: “CD-lər”

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya