Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Dərsliklər

Urxan ?l?kb?rov, Vaqif ?smay?lov, ?yyub ?mam?liyev

B?OLOG?YA

B?TK?L?R

Ümumt?hsil m?kt?bl?rinin 6-c? sinfi üçün d?rslik.

Elmi redaktor: Neym?t Qas?mov – ?m?kdar elm xadimi, biologiya elml?ri doktoru, professor

R?yçil?r: Nizami Namazov – Sumqay?t ??h?r TET gimnaziyan?n mü?llimi

Fuad A?ayev, T?ran? ?smay?lova – H. ?liyev ad?na Müasir T?hsil kompleksinin mü?lliml?ri

Az?rbaycan Respuplikas? T?hsil Nazirliyi
t?r?find?n t?sdiq edilmi?dir

Bak?: “X?z?r” n??riyyat? 2008. – 128 s?h.

H.S. Abbasov, ?.H. Qas?mov, S.V. ?liyev, T. R. ?liyev,
?. ?. Mehr?liyev, T. K. Mikay?lov, M.?. Musayev, Q. T. Mustafayev, A. T. Hac?yev

ZOOLOG?YA

7 – 8

Ümumt?hsil m?kt?bl?ri üçün d?rslik

Üçüncü n??ri

Akademik M. ?. Musayevin ümumi redakt?si il?

Az?rbaycan Respuplikas? T?hsil Nazirliyi
t?r?find?n t?sdiq edilmi?dir

Ça??o?lu: Bak?  – 2003

?. H. ?liyev, F. ?. C?f?rov, ?. N. F?r?cov

B?OLOG?YA

?NSAN

Ümumt?hsil m?kt?bl?rinin 9 -cu sinfi üçün d?rslik

Az?rbaycan Respublikas? T?hsil Nazirliyinin
18.05.2000 – ci il tarixli
480 nömr?li ?mri il? d?rslik kimi
t?sdiq olunmu?dur.

Ça??o?lu: Bak?  – 2007

M?cnun Babayev, ?li Hüseynov, Nü?ab? M?mm?dova

ÜMUM? B?OLOG?YA

Ümumt?hsil m?kt?bl?rinin
10-cu sinfi üçün d?rslik

Yenid?n i?l?nmi? v? t?kmill??dirilmi? n??ri

Metodiki c?h?td?n i?l?y?nl?r:

Almaz H?sr?t – Bak? ??h?ri 204 nömr?li orta m?kt?bin mü?llimi,
ilin mü?llimi
S?fur? R?himova – Bak? ??h?r 60 nömr?li orta m?kt?bin mü?llimi
R?yçi:  H?qiq?t Abbasova – Sumqay?t ??h?r T?bi?t Elml?ri T?mayüllü Gimnaziyan?n mü?llimi, ilin mü?llimi

Az?rbaycan Respublikas? T?hsil Nazirliyinin
23.03.2005 – ci il tarixli
181 nömr?li ?mri il?
t?sdiq edilmi?dir.

Ça??o?lu: Bak?  – 2010

Tofiq Mikay?lov, Ya?ar Seyidli, Qiyas Quliyev, ?ükür Mahmudov,
Almaz H?sr?t, Xumar ?hm?db?yli


ÜMUM? B?OLOG?YA


Ümumt?hsil m?kt?bl?rinin
10-cu sinfi üçün d?rslik

Az?rbaycan Respublikas? T?hsil Nazirliyinin
01.07.2003 – cü il tarixli
637 nömr?li ?mri il?
t?sdiq edilmi?dir.

Bak? N??riyyat? – 2010


M?cnun Babayev, ?li Hüseynov, Qara Mustafayev, Almaz H?sr?t

ÜMUM? B?OLOG?YA


Ümumt?hsil m?kt?bl?rinin
11-ci sinfi üçün d?rslik

Yenid?n i?l?nmi? v? t?kmill??dirilmi? n??ri

Az?rbaycan Respublikas? T?hsil Nazirliyinin
23.03.2005 – cü il tarixli
181 nömr?li ?mri il?
t?sdiq edilmi?dir.


Ça??o?lu: Bak?  – 2010

Tofiq Mikay?lov, Ya?ar Seyidli, Qiyas Quliyev, ?ükür Mahmudov, Xumar ?hm?db?yli, K?mal? ?l?sg?rova

ÜMUM? B?OLOG?YA

Ümumt?hsil m?kt?bl?rinin
10-cu sinfi üçün d?rslik

Metodiki c?h?td?n i?l?y?nl?r:

Almaz H?sr?t – Bak? ??h?ri 204 nömr?li orta m?kt?bin mü?llimi,
?lin mü?llimi

Xumar ?hm?db?yli – Bak? Avropa liseyinin mü?llimi, ?lin mü?llimi

Az?rbaycan Respublikas? T?hsil Nazirliyinin
01.07.2003 – cü il tarixli
637 nömr?li ?mri il?
t?sdiq edilmi?dir.

Bak? N??riyyat? – 2010

Oxunma sayı: 0

19s şərh var: “Dərsliklər”

Şərh yazın

ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya