Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Heyvanlar aləmi haqqında məlumat

M?n elm öyr?nir?m, b?s Siz?

Biologiyadan (Zoologiyadan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:
1. Heyvanlarla bitkilərin əsas oxşarlıqları və fərqlilikləri hansılardır?
2. Yer üz?rind? n? q?d?r heyvan növü ya?ay?r?
3. ?n böyük m?m?li heyvan hans?d?r v? ç?kisi n? q?d?rdir?
4. ?n kiçik m?m?li heyvan hans?d?r v? ç?kisi n? q?d?rdir?
5. Xarici ?lam?tl?rin? gör? suda üz?n heyvanlar? nec? ay?rd etm?k olar?
6. Xarici ?lam?tl?rin? gör? uçan heyvanlar? nec? ay?rd etm?k olar?

7. Heyvanlar?n hans? taksonomik vahidl?ri vard?r?
8. Heyvanlar?n müxt?lifliyi il? m???ul olan elm sah?si nec? adlan?r?
9. «Zoologiya» n? dem?kdir?
10. Zoologiya n?yi öyr?nir?
11. Heyvanlar?n t?snifat vahidl?ri hans?lard?r?
12. Heyvanlar?n t?snifat vahidl?rini yuxar?dan a?a??ya s?ralay?n?
13. Heyvanlar?n t?snifat vahidl?rini a?a??dan yuxar?ya s?ralay?n?
14. Bitki v? heyvanlar?n t?snifat kateqoriyalar?ndak? ox?arl?q v? f?rqlilikl?r hans?lard?r?
15. Növ n?y? deyilir?
16. Növ? aid hans? misallar? göst?r? bil?rsiniz?
17. Cins n?y? deyilir?
18. Cins? aid hans? misallar? göst?r? bil?rsiniz?
19. F?sil? n?y? deyilir?
20. F?sil?y? aid hans? misallar? göst?r? bil?rsiniz?
21. D?st? n?y? deyilir?
22. D?st?y? aid hans? misallar? göst?r? bil?rsiniz?
23. Sinif n?y? deyilir?
24. Sinif? aid hans? misallar? göst?r? bil?rsiniz?
25. Tip? n?y? deyilir?
26. Tip? aid hans? misallar? göst?r? bil?rsiniz?
27. Al?m n?y? deyilir?
28. Hans? al?ml?r vard?r?
29. Heyvanlar al?mi neç? tip? bölünür?

Qaynaq: Biologiyadan bilikl?rin yoxlan?lmas? (Yoxlama suallar v? çal??malar toplusu) II H?SS? – ZOOLOG?YA
Mü?llifi: Elsev?r ?s?dov
Naxç?van Dövl?t Universitetinin «T?m?l tibb
f?nl?ri» kafedras?n?n dosenti, biologiya
elml?ri namiz?di

Oxunma sayı: 46631

19s şərh var: “Heyvanlar aləmi haqqında məlumat”

 • gulmira:

  biologiya

 • ilkin:

  zoo-heyvan, logiya- elm.

 • cox pis!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hecne basa dusulmur

 • 9.zoo-heyvan,logiya-elm 10.heyvanlar haqda elm

 • Nermin:

  2. 2 milyondan cox.
  3. Göy balina, 150 ton.
  5. Esasen, üzgeclerinin olmasina göre
  6. Qanadlarinin, dimdiklerinin olmasina gÖre ve s
  9. Zoo-heyvan, logos- elm yeni heyvanlar haqqinda elm demekdir
  10. Heyvanlarin daxili ve xarici qurulusunu, heyat fealiyyetlerini ve terzlerini, tesnifatlarini ve s oyrenir
  11,12. Tip, sinif, deste, fesile, cins ve növ.
  15. Növ sistematik vahidin en asagi vahididir.
  16. Meselen, kelleliler yarimtipinin baliqlar sinfinin NÖVÜ XANI BALIGI
  22. Meselen, cuculer sinfinin düzqanadlilar, sertqanadlilar, pulcuqqanadlilar,
  beraberqanadlilar ve zarqanadlilar kimi DESTELERI var.
  24. Meselen, bugumayaqlilarin xerçengkimiler, hörümçekkimiler ve cücüler kimi SINIFLERI var.
  26. Meselen, derisitikanlilar TIPI, xordalilar TIPI ve s.
  28. Meselen, birhüceyreli heyvanlar YARIMALEMI.
  29. Heyvanlar alemi 23 tipe bölünür.

 • zoologiya cox sevdiyim dersdir.bu suallarin cavablarini bilirem

 • Sugra:

  1.ox?arl?qlar:hem bitkiler hem de heyvanlar hüceyreli qurulu?a malikdir, her ikisinde mü?yy?n funksiya yerine yetiren toxuma ve orqanlar var.her ikisi qida?an?r, teneffüs edir, böyüyür,çoxal?r……ferqleri : heyvanlar haz?r üzvi maddelerden istifade etdiyi halda bitkilerin ekseriyyeti qeyri üzvi maddelerden üzvi maddeler haz?rlay?r.heyvanlar hereket edir amma bitkiler yox.heyvanlarda sinir sisitemi mövcuddur amma bitkilerde yoxdur ve.s

 • Sugra:

  3. en kiçik memeli heyvan kiçik qonurdi?idir. çekisi 3 qramd?r
  8.zooologiya

 • S?buhi:

  1.F?rql?ri:bitkil?r butun ömru boyu böyuyur heyvanlarda mu?yy?n vaxtda böyum? dayan?r.Bitkil?r ?sas?n avtotrofdurlar heyvanlar ?sas?n heterotrof
  durlar.Ox?arliqlari:h?r
  ikisi canlilar al?min? daxildir,h?r ikisi t?nn?ffus edir,h?r ikisi qidalan?r.
  2.2 milyondan artiq
  3.Göy balina ç?kisi 150 ton.
  4.Kiçik qonurdi? ç?kisi 3qram
  5.Suda uz?n heyvanlar?n p?rl?ri v? ya uzg?cl?ri olur,?sas?n q?ls?m?l?rl? t?n?ffus edirl?r.
  6.Uçan heyvanlar?n qanadlar? olur,t?n?ffus orqanlar?ndan biri hava kis?l?ridir ki,bu da ba?qa heyvanlarda olmur.
  8.Zoologiya.
  9.Zoon-heyvan loqos-elm dem?kdir.
  10.Heyvanlar al?mini öyr?nir.
  11.Növ,cins,f?sil?,al?m,sinif,tip,d?st?,
  12.Növ,cins,f?sil?,d?st?,sinif,tip,al?m.
  13.Bitkil?rd?:s?ra,?öb? var,heyvanlarda:d?st?,tip var.Ox?arl?qlar?:h?r ikisind? növ,cins,f?sil?,al?m,sinif var.

 • zoo heyvan loqos elm

 • 1.{oxsari} Her ikisi inkawaf edir,boyur,tenefus edir coxalir.{ferqleri}heyvanlar yeriye bilirler,heyvanlar hazir uzvi made istifa de edir, bitkiler qeyri uzvi madelerden uzvi madde yaradir ve.s
  2.2-milyonda artiq
  3.Goy balina 150t uzunluqu,33m balasinin cekisi 4 ton
  5.suda olmasina gore
  6.qanadlarina gore
  8.zologiya
  9.yunan sozu olub zoon heyvan loqos elim demekdi
  10.heyvanlarin daxili ve xarici qurluwunu oyrenir
  11.nov,cins,deste,sinif,sobe,alem
  12.alem,sobe,sinif,deste,cins,nov
  13.nov,cins,deste,sinif sobe alem
  14.heyvanlarda fesili ve sira yoxdu,amma bitkilerde deste yoxdu
  15.bitkini hansi nove aid olmasini bildirir
  16.kelem bas kelem gul kelem ve.s
  17.bitkinin hansi cinse aid olmasi
  19.bitkinin hansi fesilesine aid olmasi
  20.kelem xarcicekliler fesilesine aid di
  bu tiplerrin hamisini neye deyildiyini bilirem amma sebirim yoxdu hamisin yazmaqa.

 • heyvanlar alemini oyrenenen elm zoologiyadir zoologiya biologiyaninn bolmesidir ve heyvanlardan behs edir heyvanlar alemi birhuceyreliler ve coxhuceyreliler olmaqla iki yarimaleme bolunur birhuceyreliler yarimalemi 24 tipe bolunur bunlardan sarkomastiqoforlar sporlular infuzorlar 7-ci sinifde kecirilir adi amob durgun sirin sularda golmecelerin dibindeki lilin icerisinde olurlar biologiya bitkileri onun bolmesi olan zoologiya ISE HEYVANLARI OYRENIR

 • anaz:

  1 heyvanlarla bitkilerin oxsar cehetleri var heyvanlar uzvi meddelerle qidalanir bitkiler ise uzvi maddelerden qeyri uzvi maddeler hazirlayir

 • anaz:

  7 heyvanlarin uc taksonopmik vahidleri vardir bunlar:iybilme dadbilme ve hissetme.

 • anaz:

  heyvanlar alemi 23 tipe bolunur her tip bir nece sinife her sini destelere desteler fesillere fesiller novlere novler cinslere bolunur

 • alma:

  heyvanlar alemi 23 tipe bolunur her tip bir nece sinife her sini destelere desteler fesillere

 • Elmar:

  Salam mən Məmmədov Elmar.
  Heyvanlar aləmi haqqında yazılar xoşuma gəldi.Bu haqda oxudum və bu suallardan hamısı xoşuma gəldi və bu suallardan istifadə edəcəm.

Şərh yazın