Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Sürünənlər

Ayaql? ilan

Ayaql? ilan

Biologiya f?nnind?n bizl?r? m?lumdur ki, b?zi q?dim ilanlar?n v? bal?qlar?n ayaqlar? olub. Amma sübut etm?k üçün faktlar az idi. ?lan sözü e?id?rk?n insanda ist?r-ist?m?z vahim? yaran?r. ?ndi is? t?s?vvürünüz? g?tirin ki, ilan?n aya?? var…. Bu d?h??tdir. Sözü g?lmi?k?n Livanda q?dim ilan?n da?la?m?? formas?n? tap?blar. Amma maraql?s? oras?ndad?r ki, bu ilan?n ayd?n görün?n ayaqlar? var. Yeni texnologiyan?n köm?yi il? aliml?r süxuru da??tmayaraq, orada görünm?y?n, amma süxurun içind? olan ilan?n ayaqlar?n? görm?y? müv?ff?q olublar. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Ç?kisi 100 kiloqram olan anakonda

Anakonda

Qayanada Reva çay? sahilind? uzunlu?u 6,5 metr, gövd?sinin diametri 68 santimetr v? ç?kisi 100 kiloqram olan anakonda a?karlan?b.  Lent.az-?n “lifenews.com” sayt?na istinad?n verdiyi m?lumata gör?, bu n?h?ng ilan? 29 ya?l? bioloq Nial MakKann a?karlay?b. H?yat? boyu bel? n?h?ng ilan tapma?? arzulad???n? bildir?n bioloq deyib ki, onu di?l?m?m?si üçün ankondan?n ba??n? yer? s?xma?a çal???b: “Ancaq m?n ilan? ?l? keçirm?zd?n önc? o, buna c?hd etmi?di. Bu, ?sl mübariz? idi”. Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya