Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Cücülər

Qanımızı belə içirlər (VİDEO)

Ağcaqanad

Ağcaqanad

Parisdəki “Pasteur” İnstitutunun mütəxəssisləri keyləşdirilmiş bir siçanın işıq mikroskopu altında, damarlarında axan qanının ağcaqanad tərəfindən necə sorulması prosesini kamera vasitəsilə xüsusi üsulla qeydə alıb.  Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər laboratoriya şəraitində bir ağcaqanadın öz iynəsini siçanın dərisinin altına necə yeritməsini, heyvanın qan damarını necə aşkarladığını ilk dəfə dəqiqliklə qeydə almağa müvəffəq olub. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Acgöz Səyyahlar

qarışqa

qarışqa

Cənubi Amerikanın Tropik Ərazilərində (Pampa) köçəri qarışqalar (Ecition) yaşayır ki, bunlar ümumiyyətlə yuva qurmur. Öz qarşılarına çıxan nə varsa , acgözlüklə yeyərək həyatlarını sonsuz səyahətlərdə keçirirlər. Köç zamanı əsl ordu nizamnaməsi hökm sürür, sürünün kənari ilə əsgərlər, mərkəzdə isə dişi fərdlər və işçi qarışqalar irəliləyillər. Hər 1 işçi qarışqa öz çənələrində ehtiyyatla srfə və pup aparır.Vaxtaşırı 1 neşə günlük dayanıb haranısa viran qoyullar. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Cücül?rin sancmas?na qar?? vasit?l?r

Sancsam, n? ed?rs?n?

?ziz ?agirdl?r, mü?lliml?r, valideynl?r v? ümumiyy?tl? bütün t?bi?tsev?rl?r. Yay g?lir. Art?q m?kt?blil?r m?kt?bl? 3 ayl?q vidala?araq daha çox t?bi?tin qoynuna dinc?lm?y? can atacaqlar. Amma biz heç birimiz t?bi?td? mövcud olan cücül?rin sancmas?ndan s??ortalanmam???q. T?bii ki, el? bir insan tap?lmaz ki, onu h?r hans? bir cücü sancmas?n… B?s biz n? ed? bil?rik? Keçmi?d? adam? ar?, ?qr?b, a?caqanad, ilan v? s. sancark?n z?h?rl?nm?nin qar??s?n? almaq üçün müxt?lif t?dbirl?r görürdül?r.  Onlar?n b?zil?ri il? tan??l?q maraql?d?r.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

Ar? südü

Ar? südü

Ar? südü – cavan i?çi ar?lar?n udlaq v? üst ç?n? v?zil?ri t?r?find?n haz?rlan?r. Ar? südü 3-5 günlük sürf?l?ri yeml?m?k üçün istifad? olunur. Yeml?m? müdd?tind?n as?l? olaraq sürf?d?n i?çi ar? v? ya ana ar? ç?x?r. Ana ar? ç?xmal? olan yumurta i?çi ar?lar t?r?find?n xüsusi daha böyük hücr?y? qoyulur. ??çi ar?lar buradak? sürf?ni ar? südü il? qidaland?r?rlar. ??çi ar?lar?n sürf?l?ri is? ar? südünü c?mi 3 gün q?bul edirl?r. Bu onlar?n sonrak? inki?af?n? mü?yy?nl??dirir. Bel? ki, yaln?z ar? südü il? qidalanan «ana ar?» sürf?l?ri 5 gün tez yeti?ir, ç?kisi i?çi ar?lardan 2 d?f? çox olur.  Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya