Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Hörümçəkkimilər

?qr?bl?r

?qr?b

?qr?bl?r isti iqlimi olan ölk?l?rd? ya?ay?r. Bunlar?n ?sas xüsusiyy?tl?ri qar?nc?q bu?umlar?n?n çox sayl? v? hiss?l?r? bölünmü? olmas?, qar?nc???n son bu?umunda z?h?r v?zisinin olmas?, q?sqaclar?n?n çox güclü inki?af etm?si, diri bala do?mas? v? s. ibar?tdir. ?qr?bl?rin b?d?n ölçül?ri 1-15 sm aras?nda d?yi?ilir. Qar?nc?q 12 bu?umdan t??kil olunmu?dur. Bu bu?umlardan 7-si enli, 5-i is? ensizdir. Q?sqaclar? çay x?rç?ngind? oldu?u kimi yax?? inki?af etmi?dir. D?st?nin bütün nümay?nd?l?ri z?h?rlidir.  Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya