Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

İnsan

Dünyada ilk süni insan

İlk süni insan

İlk süni insan

Süni insan hələ ki, beyin, ağciyər, sidik kisəsi və mədə orqanlarının surətlərindən məhrumdur. Dünyanın ilk süni insanı Nyu-Yorka gətirilib. Bu süni insanı İngiltərədən olan alimlər qrupu yaradıb. Bu ilin fevralında alimlər onu London Elm Muzeyində nümayiş etdiriblər. İkimetrlik robot insan orqanlarının süni surətlərindən ibarətdir. Mühəndislər öz həllərini Reks adlandırıblar.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

?nsan orqanizmi il? ümumi tan??l?q

G?l?c?yin alimi

Biologiyadan (?nsan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:
1. Hüceyr? n?y? deyilir?
2. Hüceyr?l?ri ?hat? ed?n mühit nec? adlan?r?
3. Hüceyr?aras? madd?nin toxumadak? v?zif?si n?d?n ibar?tdir?
4. Hüceyr?nin ?sas hiss?l?ri hans?lard?r?
5. Hüceyr? il? onu ?hat? ed?n mühit aras?nda madd?l?r mübadil?si nec? yerin? yetirilir?
6. Nüv?nin daxilind? n?l?r yerl??ir?
7. ?nsan hüceyr?sinin nüv?sind? neç? xromosom cütü vard?r? Ardı »

Oxunma sayı: 0

?nsan anatomiyas?ndan çal??malar

Tap?n gör?k...

1. Göst?ril?n hüceyr? orqanoidl?rinin (a) müvafiq funksiyalar?n? (b) mü?yy?n edin:
a). ribosom, lizosom, mitoxondri, hüceyr? m?rk?zi
b). – enerji ?m?l? g?tir?n madd?l?r sintez etm?k;
– hüceyr?nin bölünm?sind? i?tirak etm?k;
– fermentl?ri saxlamaq v? hüceyr?daxili h?zmd? i?tirak etm?k;
– zülal sintez etm?k;
2. Siyah?ya ?sas?n bütün zülallar?n t?rkibind? mütl?q olmas? g?r?k?n elementl?ri mü?yy?n edin: S, H, C, F, Fe, P, N, Mg, J, O Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya