Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Zoologiya

Heyvanlar aləmi haqqında məlumat

M?n elm öyr?nir?m, b?s Siz?

Biologiyadan (Zoologiyadan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:
1. Heyvanlarla bitkilərin əsas oxşarlıqları və fərqlilikləri hansılardır?
2. Yer üz?rind? n? q?d?r heyvan növü ya?ay?r?
3. ?n böyük m?m?li heyvan hans?d?r v? ç?kisi n? q?d?rdir?
4. ?n kiçik m?m?li heyvan hans?d?r v? ç?kisi n? q?d?rdir?
5. Xarici ?lam?tl?rin? gör? suda üz?n heyvanlar? nec? ay?rd etm?k olar?
6. Xarici ?lam?tl?rin? gör? uçan heyvanlar? nec? ay?rd etm?k olar? Ardı »

Oxunma sayı: 0

Zoologiyadan çal??malar

Tap?n gör?k...

1. Parazit v? s?rb?st ya?ayan ibtidai heyvan orqanizml?rini mü?yy?n edin: adi amöb, ya??l evqilena, malyariya paraziti, dizenteriya amöbü, tripanosom, volvoks, infuzor, ley?maniya.

2. Siyah?ya ?saslanaraq a?caqanad?n, m??m??an?n v? se-se milç?yinin keçirdiyi x?st?liktör?dici orqanizml?ri göst?rin: dizenteriya amöbü, malyariya paraziti, ley?maniya, infuzor-t?rlik, tripanosom.

3. ?nsan b?d?nin? daxil olan 5 dizenteriya amöbü sistas?n?n ?m?l? g?tirdiyi n?slin b?d?nd?n xaric olark?n neç? nüv?y? malik oldu?unu mü?yy?nl??dirin.

4. ?nsana keçiricil?r vasit?sil? yoluxan x?st?liktör?dici ibtidail?ri mü?yy?nl??dirin: malyariya paraziti, infuzor-t?rlik, tripanosom, ley?maniya, dizenteriya amöbü, volvoks.

Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya