Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Botanika

Çiç?kli bitkil?rl? ümumi tan??l?q

Çiç?k

Biologiyadan (botanikadan) bilikl?rin yoxlan?lmas? üçün suallar:

1. Biologiya elmi n?yi öyr?nir?
2. «Biologiya» n? dem?kdir?
3. Canl? orqanizml?r hans? qruplara bölünür?
4. Heyvanlar v? bitkil?r aras?nda keçid t??kil ed?n orqanizml?r hans?lard?r?
5. N? üçün göb?l?kl?r v? bakteriyalar canl?lar?n keçid t??kil ed?n qruplar? say?l?r?
6. Bitkil?r haqq?nda olan elm nec? adlan?r? Ardı »

Oxunma sayı: 0

Botanikadan çal??malar

Tap??r??? yerin? yetir...

1. A?a??dak? bitkil?ri gövd? qurulu?lar?na gör? (ot, kol, a?ac) qrupla?d?r?n: gün?baxan, gicitk?n, alma, pal?d, nar, qar??dal?, f?nd?q, çinar, qoz.
2. A?a??dak? bitkil?ri gövd? qurulu?lar?na gör? qrupla?d?r?n: armud, heyva, g?nd?la?, çaytikan?, zirinc, ?rik, böyürtk?n
3. Bitkil?ri meyv? tipl?rin? gör? (gil?meyv?, ç?yird?kmeyv?, d?nmeyv?, toxumcameyv?, paxlameyv?, buynuzmeyv? v? qutucuqmeyv?) qrupla?d?r?n: pamb?q, pomidor, v?z?ri, gaval?, gün?baxan, qar??dal?, lobya.
4. Bitkil?ri meyv? tipl?rin? gör? (gil?meyv?, ç?yird?kmeyv?, d?nmeyv?, toxumcameyv?, paxlameyv?, buynuzmeyv? v? qutucuqmeyv?) qrupla?d?r?n: bu?da, qara?at, tütün, k?l?m, ?aftal?, akasiya, qanqal. Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya