Rss Feed Tweeter button Facebook button Technorati button Reddit button Myspace button Linkedin button Webonews button Delicious button Digg button Flickr button Stumbleupon button Newsvine button Youtube button
Get Adobe Flash player
Flag Counter

Kollar

Zoğalın bilmədiyimiz faydaları

zoğal

zoğal

Zoğal ağacı həm kol və həm də ağac şəklində olur.
Meyvəsinin rəngi qırmızıdır, dadı isə turş və bir qədər şirindir. Zoğal ağacı təxminən 300 il ömür sürür. Milli.Az modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bu meyvənin tərkibində dəmir, kalsium, fol turşusu, C, B2, B1, E vitamini var. Bu dadlı meyvənin kalorisi azdır. Bu meyvənin tərkibində 17% anti-oksidan var ki, çox sayda xəstəliklərə müqavimət göstərər. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Qara?at

Qara?at

Qara?at (lat. Ribes), fir?ngüzümü v? ya rus alças? (lat. Grossularia) – Da?d?l?n f?sil?sind?n bitki cinsi. 25-30 d?r?c? ?axtaya v? 30-40 d?r?c? istiy? döz?n, bol v? sabit m?hsul, tez bar ver?n qiym?tli kol bitkisidir. Qara?at üzüm kimi çoxillik meyv?dir. R?ngin? gör? 3 növ? ayr?l?r: qara qara?at (Ribes nigrum), q?rm?z? qara?at (Ribes rubrum) v? a? qara?at (Ribes aureim). X?st?lik v? ziyanvericil?r? qar?? çox dözümlüdür. ?sas?n q?l?m v? kök vasit?si il? çoxal?r. Az?rbaycan?n da?l?q v? da??t?yi zonalar?nda geni? yay?lm??d?r.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

Qara k?nd?la?

Qara k?nd?la?

Qara k?nd?la? (lat. Sambucus nigra), Doqquzdon – Caprifoliaceae f?sil?sind?ndir. K?nd?la? bitkisinin Az?rbaycanda 2 növü yay?lm??d?r. Bunlardan biri – qara k?nd?la? adlan?r. T?bab?td? ancaq qara k?nd?la?dan istifad? olunur. Qara k?nd?la? qollu – budaql? kol bitkisi olub, qar?? – qar??ya düzülmü? cütl?l?kvari yarpaqlar? v? niz?vari ??klind? toplanm?? ?tirli, sar?t?h?r, a? r?ngli çiç?kl?r? malikdir. Yeti??nd? qara – b?növ??yi r?ng? boyanan ?ir?li meyv?l?ri xüsusil? n?z?ri c?lb edir. Ardı »

Oxunma sayı: 0

A?caqay?n

A?caqay?n

A?caqay?n (lat. Acer L.) A?caqay?n f?sil?sind?n a?ac v? kol bitkisi cinsi. Avropa, Asiya v? ?imali Amerikada geni? yay?lm??d?r. Qar??-qar??ya düzül?n yarpaqlar? dilimli, nadir hallarda l?l?kvar? mür?kk?b v? ya bütövdür; çiç?kl?ri salx?m, yaxud qalxanab?nz?r çiç?k qrupunda toplanm??d?r. Meyv?si ikiqat qanadl?d?r. Avropa, Asiya, ?imali Afrika, ?imali Amerika v? M?rk?zi Amerikada 150-d?k növü m?lumdur. Az?rbaycanda 8 növü var. Odunca??ndan mebel, musiqi al?tl?ri v? s. haz?rlan?r. A?caqay?n dekorativ v? ball? bitkidir. Amerikada b?zi növl?rin-d?n a?caqay?n ??k?ri istehsal olunur. Ardı »

Oxunma sayı: 0

Yemi?an

Yemi?an

Yemi?an (lat. Crataegus) – gülçiç?yikimil?r f?sil?sin? aid bitki cinsi. A?ac v? ya iri kol bitkisi olub, növb? il? düzülmü? yumurta??killi yarpaqlar? vard?r. Yarpaqlar?n?n k?nar? mi?arvar?d?r. A? r?ngli ?tirli çiç?kl?ri, uzunsov kür?vari gil?meyv?y?ox?ar l?tli v? ?ir?li meyv?si olur. Meyv?si yeti??n vaxt q?rm?z?, qara, ?abal?d? v? s. r?ng? boyan?r. Meyv?sinin yeti??n vaxt q?rm?z?, qara, ?abal?d? v? s. r?ng? boyan?r. Meyv?sinin iç?risind? aç?q-sar? r?ngli toxumlar? yerl??ir. Bitki may – iyun aylar?nda çiç?k aç?r, sentyabr – oktyabr aylar?nda meyv?l?ri yeti?ir.  Ardı »

Oxunma sayı: 0

Heyva

Heyva

H?yva – çox da böyük olmayan a?ac v? ya çoxgövd?li koldur. Hündürlüyü – 7 m. q?d?rdir. V?t?nimizd? onu 4 min il qabaq b?c?rm?y? ba?lam??lar. H?yvan?n ilk ?hlil??dirm? v?t?ni Az?rbaycan, Zaqafqaziya boyu rayonlar v? ?ran olmu?dur. 400 növd?n çox h?yva sortu m?lumdur. XIII ?sr mü?llifi ?bn ?l-B?ytar h?yva haqq?nda b?l? yaz?r: «H?yvan?n y?ti?mi? m?yv?si sidikqovucudur, m?d?ni, ür?yi v? b?yni möhk?ml?dir, gümrahla?d?r?r v? i?tahan? aç?r. ?idd?tli ür?k döyüntüsünd?, qara ciy?r x?st?liynd?, sar?l?q v? ür?kbulanmada h?yvan? y?m?k faydal?d?r. Spirtli içkil?ri h?yva ?ir?si v? kampotu il? içil?rs? s?rxo?lu?u bir q?d?r azald?r. Ardı »

Oxunma sayı: 0
ZOOCOĞRAFİ XƏRİTƏMİZ
Biologiya müəllimlərinin I qurultayı
TQDK-dan Biologiya